İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ

 
      Ali Ekber YURT
İl Dernekler Müdür V.
 
 
İl Dernekler Müdürlüğü Personel Şeması
ADI SOYADI GÖREVİ
Musa AĞVEREN V.H.K.İ
Fatma KILIÇ V.H.K.İ

İl Dernekler Müdürlüğünün Görevleri

     İl Dernekler Müdürü; 5253 Sayılı Dernekler Kanunu,Dernekler Yönetmeliği ve İlgili mevzuat çerçevesinde, İl Dernekler Müdürlüğüne verilen göevlerin mevzuata uydun, verimli ve iş birliği içinde yürütülmesini sağlamaya yönelik olmak üzere;

a) İş bölümü yapmak,yetki ve sorumluluk tespit etmek,

b) Mevzuata uygun olarak dernek iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması yönünde tedbirler almak,üstlerine önerilerde bulunmak,

c) Hizmet ve personelle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek, uygulamak ve üstlerine önermek,

d) İlçe dernekler birimleri ile koordineli çalışmak ,

e) Dernek ve birlikler tarafından verilen beyannamelerin etkin denetiminin yapılmasını sağlamak ve sonuçları izlemek,

 f) Merkez ile bilgi akışına ilişkin teknolojik imkanların sağlanması ve kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak,

g) Dernek kurulması ve faliyetlerin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde olmak,

h) Dernek yöneticilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları belirlemek ve Başkanlıga önerilerde bulunmak,

ı)  Derneklerle ilgili il düzeyinde istatistikler tutmak ve Başkanlığa bildirmek,

i) Dernekler arşivini oluşturmak ve güvenliğini sağlamak,

j) Medeni Kanunun 115 inci maddesi uyarınca işlemleri yürütmek,

k) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde yardım toplama iş ve işlemleri yürütmek,

l) Mevzuatta verilen diğer görevler ile, valilik tarafından hizmete ilişkin verilen emir ve görevleri yerine getirmek,

İle yetkili ve görevlidir.

 


• İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ - (09.02.2015)

Copyright 2009 - Tüm Hakları Saklıdır - T.C. İçişleri Bakanlığı Tunceli Valiliği - >  webdesign:egemen
Atatürk Mah. Elazığ Karayolu üzeri TUNCELİ - TÜRKİYE • Tel: +90 428 213 33 03 • Faks: +90 428 213 33 10   E-mail: [email protected]